Godne i niegodne przyjmowanie Komunii Świętej

 

 

w "Amoris Laetitia - O miłości w rodzinie”
Przez Papieża Franciszka (2016)

  

 

 

186. ... Osoba, która przyjmuje Ciało i Krew Chrystusa, nie może jednocześnie obrażać tego samego Ciała dokonując gorszących podziałów i dyskryminacji między jego członkami.
Chodzi w istocie o „rozpoznanie” Ciała Pańskiego, uznanie
go z wiarą i miłością czy to w znakach sakramentalnych czy też we wspólnocie.
W przeciwnym przypadku pożywamy i pijemy swoje własne potępienie
(por. 1 Kor 11, 29).

Ten tekst biblijny jest poważnym ostrzeżeniem dla rodzin, które zamykają się w swojej własnej wygodzie i izolują, a w szczególności dla rodzin, które są obojętne na cierpienie rodzin biednych i bardziej potrzebujących.

W ten sposób celebracja eucharystyczna staje się nieustannym wezwaniem skierowanym do każdego, aby „baczyć na samego siebie” (por. 1 Kor 11, 28), aby otworzyć bramy swego domu na większą jedność z tymi, którzy są odrzuceni przez społeczeństwo, a zatem do przyjmowania naprawdę sakramentu eucharystycznej miłości, który czyni nas jednym ciałem.

Nie zapominajmy, że „«mistyka» tego sakramentu ma charakter społeczny”[207].

Gdy osoby przyjmujące Komunię św. nie dają się pobudzić do zaangażowania względem ubogich i cierpiących lub zgadzają się na różne formy podziału, pogardy i niesprawiedliwości, to Eucharystia przyjmowana jest niegodnie.

 Natomiast rodziny, które przyjmują Eucharystię z właściwą dyspozycją, umacniają swoje pragnienie braterstwa, swój sens społeczny i zaangażowanie na rzecz potrzebujących.

 

 

 

 

Formatowanie przez M.Hanglberger (www.hanglberger-manfred.de)

 

 

>>> Do pełnego dokumentu "Amoris Laetitia"

 

>>> Inne teksty w języku polskim

 

HOME