Polski

Ważne dokumenty wiary Kościoła katolickiego

LINK do udostępniania: https://hanglberger-manfred.de/polnisch-verzeichnis.htm

 

 

 

 

w>>> Gaudium et Spes (1965)

O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

>>> Populorum Progressio (1967)

O POPIERANIU ROZWOJU NARODÓW

>>> Evangelii nuntiandi

O EWANGELIZACJI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

>>> Redemptor Hominis (1979)

ODKUPICIEL CZŁOWIEKA JEZUS CHRYSTUS

>>> Laborem Exercens (1981)

O PRACY LUDZKIEJ

>>> Sollicitudo rei socialis (1987)

SPOŁECZNA TROSKA KOŚCIOŁA

>>> Doktryna społeczna Kościoła

DOKUMENTY MAGISTERIUM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

>>> Evangelii Gaudium (2013)

O GŁOSZENIU EWANGELII  W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

>>> Laudato si (2015)

POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM

>>> Modlitwa za naszą ziemię (Papież  FRANCISZKA w “Laudato si”)

>>> Chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem (Papież  FRANCISZKA w “Laudato si”)

>>> Zwierzęta się w niebo? (W encyklice "Laudato si")

>>> Amoris Laetitia

O MIŁOŚCI W RODZINIE

 

>>> Godność i prawa kobiet" (53-54)

>>> W oczekiwaniu na narodziny dziecka (170-172)

>>> „Stare zranieniaC przyczyny kryzysów partnerstwa (239-240)
>>> Samokrytyki i spowiedzi Kościół przywództwa (35-38)

>>> Godne i niegodne przyjmowanie Komunii Świętej

>>> Seksualność – Erotyka – Pożądania (147-152)

>>> Przemocy, ucisku i brak wolności w małżeństwie (153-157)

>>> Logika miłosierdzia duszpasterskiego (305-312)

 

„Die Seele des Kindes”

„Dusza dziecka” - z punktu widzenia terapeuty rodzinnego

HOME